Preču grozs

Garantija

Garantija

 1. Visām www.skyhunters.lv precēm ir ražotāja garantija.
 2. Visām www.skyhunters.lv  precēm servisa apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām. Patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
 3. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm var atšķirties, informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai rakstot uz e-pastu: info@skyhunters.lv vai zvanot uz tālruņa Nr.: +371 27013333, +371 23003317.
 4. Pirms sākt izmantot iegādāto preci, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un lietot preci tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
 5. Lai saņemtu servisa apkalpošanu, jums ir nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī nogādāt preci autorizētajā ražotāja vai izplatītāja servisa centrā,  vai interneta veikala www.skyhunters.lv servisa centrā.
 6. Informējam, ka Levenhuk zīmola mūža garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), spuldzēm (piemēram, LED, halogēnās, energotaupīgās spuldzes), piederumiem, kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji), un citu elektrisko aprīkojumu.
 7. Atgādinām, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskās personas.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā attiecībā uz bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ, tostarp ja:

 1. Izstrādājumā redzamas nekvalificētā remonta pēdas: tiek konstatēts, ka bojāta preces ražotāja garantijas plomba un/vai sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu;
 2. Prece nav lietota tai paredzētam mērķim un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
 3. Bojājumi liecina par nepareizu preces ekspluatāciju: saskrāpētas un/vai salauztas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, ar nepareiziem līdzekļiem kopta prece, precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājuma iekšpusē utt.;
 4. Bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju vai kabeļu tīklu neatbilstības dēļ ražotāja noteiktajiem  parametriem, kā arī strauju temperatūras svārstību un citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.;
 5. Ir radies dabisks elementu nolietojums;
 6. Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
 7. Prece tiek izmantota ražošanas vai profesionālajiem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
 8. Bojājumi radušies nepareizas preces transportēšanas rezultātā;
 9. Nav veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).

Gadījumā, ja preces kvalitāte neatbilst norādītajai vai ir sabojājusies, pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām:

 1. Doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru, līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu – iesakām kā visātrāko problēmas atrisināšanas veidu;
 2. Sazināties ar www.skyhunters.lv  darbiniekiem pa e-pastu: info@skyhunters.lv vai zvanīt uz tālruņa Nr.: +371 27013333, +371 23003317.

Pircēja prasījums tiks izskatīts septiņu darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un pircējs tam nepiekrīt, viņam var īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, rezultātā pircējs saņems servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Likumi.lv

1
false
false
true
Noņemt
Mainīt
tr
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu portāla lietošanas pieredzi un nodrošinātu ērtāku darbību. Turpinot lietot portālu, Tu apliecini, ka piekrīti sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar sīkdatņu noteikumiem.