Krepšelis

Privatumo politika

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SKYHUNTERS.LV PRIVATUMO POLITIKA

  1. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" imasi visų būtinų priemonių, jog užtikrintų internetinės parduotuvės skyhunters.lv vartotojų (toliau – Vartotojas) asmeninių duomenų saugumą, užkirstų kelią trečiosioms šalims naudotis šiais duomenimis.
  2. Naudojantis ir lankantis internetinėje parduotuvėje skyhunters.lv, Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" gali gauti informaciją, kuri apima šiuos Vartotojo asmeninius duomenis:
    1. Tiesioginius (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas);
    2. Netiesioginius (naudojant slapukus, IP adresus ir kitas technines priemones, siekiant stebėti internetinės parduotuvės skyhunters.lv naudojimą);

2.2.1 Slapukai yra maži tekstiniai dokumentai, kuriuose pateikiama informacija kaip dažnai Vartotojas lankėsi internetinėje parduotuvėje skyhunters.lv ir ką tiksliai Vartotojas darė tokios sesijos metu. Papildomi slapukai padeda pritaikyti internetinės parduotuvės skyhunters.lv funkcionalumą atsižvelgiant į Vartotojo įpročius. Slapukai neapima duomenų, susijusių su asmens tapatybe, tačiau jei Vartotojas pats pateikia tokius duomenis, tokie duomenys gali būti apjungti su slapukuose esančiais duomenimis. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" gali talpinti slapukus Vartotojo interneto naršyklės programinėje įrangoje.

2.2.2 IP adresas yra skaičių rinkinys, kuris automatiškai yra priskiriamas kompiuteriui kiekvieną kartą, kai Vartotojas patenka į internetinę parduotuvę skyhunters.lv – naudojant tokį IP adresą, galima automatiškai identifikuoti Vartotojo kompiuterį. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic":

2.2.2.1 Gali rinkti IP adresus interneto svetainės skyhunters.lv administraciniais ir audito tikslais.

2.2.2.2  Nesiekia pridėti Vartotojo IP adreso prie informacijos, kuri gali būti naudojama nustatyti jos/jo tapatybę, kas reiškia, jog kiekviena ir visos Vartotojo sesijos yra registruojamos, tačiau pats Vartotojas išlieka anonimiškas.

2.2.2.3  Gali naudoti IP adresus siekiant identifikuoti Vartotoją situacijų metu, kai yra būtina užtikrinti, jog jo elgesys atitinka internetinės parduotuvės skyhunters.lv naudojimo sąlygas ir reikalavimus, arba siekiant apsaugoti internetinę parduotuvę skyhunters.lv arba Vartotoją.

2.2.3 Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" taip pat renka kitus duomenis, kurių negalima susieti su konkrečiu asmeniu (lytis, amžius, kalba, vieta), ir kurie yra renkami tik statistiniais tikslais.

3. Įsigydamas internetinėje parduotuvėje skyhunters.lv siūlomas prekes ir paslaugas, Vartotojas sutinka ir leidžia Bendrovei SIA "Levenhuk Baltic" bet kokiu būdu registruoti, įrašyti, saugoti, užsakyti, sisteminti, naudoti ir apdoroti asmeninius Vartotojo duomenis, o taip pat duomenis, kuriuos Vartotojas gali pateikti ateityje Bendrovei SIA "Levenhuk Baltic" tokiu mastu ir kiekiu, kurio reikia šiais tikslais:

3.1. duomenų tvarkymui pagal Vartotojo nurodymus, sutartinius įsipareigojimus; kitais atvejais duomenų tvarkymas gali būti reikalingas siekiant sudaryti atitinkamą sandorį ar sutartį;

3.2 Duomenys yra būtini norint identifikuoti ir užfiksuoti Vartotoją;

3.3 Duomenys yra būti komerciniams pranešimams (el. laiškai ir/arba tekstiniai pranešimai) siųsti;

3.4 Duomenys yra būti siekiant užtikrinti kitų įsipareigojimų vykdymą laikantis atitinkamai sudarytų sandorių ir sutarčių;

3.5 Duomenys yra būtini norint apdoroti Vartotojo paraišką įsigyti prekes ir apmokėti dalimis.

4. Vartotojo asmeniniai duomenys yra tvarkomi ir saugomi Bendrovės SIA "Levenhuk Baltic" remiantis Latvijos Respublikos Asmeninių duomenų apsaugos įstatymu [Fizisko personu datu aizsardzības likums], o taip pat kitais Latvijos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais asmeninių duomenų apsaugą ir tvarkymą. Tvarkydama ir saugodama Vartotojų asmeninis duomenis, Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" naudoja organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmeninių duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto aptikimo, pakeitimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

5. Prieiga prie Vartotojo pateiktos informacijos gali būti suteikiama tik Bendrovės SIA "Levenhuk Baltic" darbuotojams, kurie yra specialiai įgalioti. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" užtikrina, jog vartotojų asmeniniai duomenys nėra platinami trečiosioms šalims, kaip yra nustatyta Latvijos Respublikos Asmeninių duomenų apsaugos įstatyme [Fizisko personu datu aizsardzības likums], o taip pat kituose Latvijos Respublikos teisės aktuose, kurie reguliuoja asmeninių duomenų apsaugą ir tvarkymą, išskyrus:

5.1 Asmeninių duomenų suteikimą Bendrovės SIA "Levenhuk Baltic" partneriams, kurie užtikrina internetinėje svetainėje skyhunters.lv įsigytų prekių pristatymą, o taip pat šių paslaugų finansavimui ir tiekimui, atsižvelgiant į duomenis, kurie yra reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti;

5.2.  Atvejus, kai asmeninių duomenų atskleidimas yra būtinas siekiant nustatyti, aptikti ar inicijuoti teisinius veiksmus prieš asmenį, kuris pakenkė kitam asmeniui ar Bendrovei SIA "Levenhuk Baltic", sukeliant pavojų jo teisėms, turtui ar veiksmams, ar kai tokia panaši rizika yra numatoma prieš kitus internetinės parduotuvės skyhunters.lv vartotojus ir/arba asmenis. 

5.3. Atvejus, kai tai turi būti atliekama atsižvelgiant į reguliavimo nuostatas ar kompetentingų institucijų reikalavimus.

6. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" imasi visų galimų duomenų apsaugos priemonių, tačiau negali visiškai užtikrinti, jog nebus jokio duomenų netekimo, piktnaudžiavimo jais ar jų pakeitimo.

7. Vartotojas turi teisę reikalauti, jog jos/jo asmeniniai duomenys būtų papildomi arba koreguojami, jų tvarkymas būtų nutrauktas ar sunaikinami, jei asmeninių duomenys yra nepilni, pasenę ar klaidingi, ir nebėra būtinas jų rinkimas. Be to, Vartotojas gali bet kuriuo metu ištrinti jo/jos duomenis iš tikslinės grupės sąrašo, jei produktas, renginys ar naujienos nebėra reikalingos. Atsižvelgiant į tai, kas yra išdėstyta aukščiau, Vartotojas pats gali koreguoti savo įvestus duomenis, juos ištrinti iš Vartotojo paskyros arba apie tai pranešti Bendrovei SIA "Levenhuk Baltic" el. pašto adresu: info@skyhunters.lv.

    8. Vartotojas, pateikęs rašytinį prašymą, turi teisę gauti informaciją apie:

8.1 Kokie duomenys apie Vartotoją buvo gauti, duomenų šaltinis, į duomenis įtrauktos informacijos pakeitimo žyma (jei tai numatyta atitinkamuose teisės aktuose);

8.2. Kokiu tikslu buvo tvarkomi asmens duomenys ir kas yra šių asmeninių duomenų gavėjai;

8.3 informaciją apie tai, ar duomenys buvo apdorojami automatiškai.

9. Vartotojo asmeniniai duomenys buvo saugomi ne ilgiau nei yra reikalaujama atitinkamuose teisės aktuose. 

10. Atskleisdamas savo asmeninius duomenis ir/arba kitą asmeninę informaciją, Vartotojas sutinka, jog internetinės parduotuvės skyhunters.lv privatumo politikos nuostatos yra jam/jai privalomos, ir sutinka, jog Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" turi teisę naudotis minėtais duomenimis internetinės parduotuvės skyhunters.lv privatumo politikos nustatytais atvejais ir apimtimi.

11. Internetinės parduotuvės skyhunters.lv privatumo politikos nuostatos gali būti atnaujinamos bet kuriuo metu, todėl Vartotojai yra raginami reguliariai su jomis susipažinti. 

1
false
false
true
Remove
Change
tr
By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.